Lediga jobb som Robotoperatör i Sollentuna

Se lediga jobb som Robotoperatör i Sollentuna. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sollentuna som finns hos arbetsgivaren.

Senior lackerare söks till Candela

Ansök    Jun 9    Randstad AB    Robotoperatör
Arbetsbeskrivning Är du en erfaren lackerare och söker nya utmaningar med stora förändringsmöjligheter för framtiden? Vi söker för vår kund Candela en senior lackerare med gedigen erfarenhet av lackering inom industriell miljö, som är redo att vara en del av resan mot framtidens marina transportteknik. Candela ligger i framkant av teknologisk innovation och hållbarhet, och som en del av deras team kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och förfin... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du en erfaren lackerare och söker nya utmaningar med stora förändringsmöjligheter för framtiden? Vi söker för vår kund Candela en senior lackerare med gedigen erfarenhet av lackering inom industriell miljö, som är redo att vara en del av resan mot framtidens marina transportteknik. Candela ligger i framkant av teknologisk innovation och hållbarhet, och som en del av deras team kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och förfina deras banbrytande elektriska båtar och fartyg. Är du redo att göra skillnad och bidra till en utsläppsfri framtid? Ansök nu och bli en del av Candelas dynamiska och ambitiösa team!

Ansvarsområden
I din roll som lackerare på Candela kommer du att ha ett brett spektrum av ansvarsområden, inklusive men inte begränsat till:


Rengöra och slipa kolfiberdelar före lackering.
Applicera grundfärg och fyllmedel, samt förbereda ytor för slutlig lackering.
Använda spraypistoler (Sata och Iwata) för att uppnå en jämn och högkvalitativ finish.
Utföra våtslipning och polering av målade ytor för att uppnå en felfri finish.
Underhålla teknisk utrustning och säkerställa att den är i bästa skick enligt företagets riktlinjer och säkerhetsprotokoll.
Bidra till att förbättra och effektivisera lackeringsprocesser samt säkerställa att alla arbetsmoment utförs enligt högsta kvalitetsstandard.


Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i denna roll ser vi att du:


Har erfarenhet som lackerare i en industriell miljö, med fokus på precision och finish.
Är skicklig med sprutpistoler för grundning och lackering, gärna med erfarenhet från bil-, lastbils- eller båtlackering.
Kan sätta upp och optimera lackeringsprocesser, inklusive behov från hälso- och säkerhets-, anläggnings- och verktygsperspektiv.
Är noggrann med stark känsla för detaljer, inklusive maskering, rengöring och användning av antistatisk pistol. Utför touch-ups med bomullspensel.
Är fysiskt kapabel att arbeta i miljöer med dammpartiklar och kemikalier, och kan stå länge och arbeta praktiskt.
Har god kommunikationsförmåga på engelska (svenska är en fördel).


Om företaget

Candela Technology AB Visa mindre

Electrician

Ansök    Jun 12    Randstad AB    Robotoperatör
Nytt
Job description Do you want to help shape the future of marine transportation? Our client, Candela, is a leader in innovation for a greener future on our lakes and seas. Candela is breaking new ground in marine transportation by creating electric boats and ships that set new standards for speed and range. Thanks to groundbreaking technology such as advanced sensors, computer systems, and hydrofoils, their vessels "fly" over the water. We are currently lo... Visa mer
Job description
Do you want to help shape the future of marine transportation?
Our client, Candela, is a leader in innovation for a greener future on our lakes and seas. Candela is breaking new ground in marine transportation by creating electric boats and ships that set new standards for speed and range. Thanks to groundbreaking technology such as advanced sensors, computer systems, and hydrofoils, their vessels "fly" over the water.


We are currently looking for electricians. We welcome applicants with practical experience, regardless of the industry it comes from.


As part of Candela's team, you will have the opportunity to be part of an exciting and innovative work environment where you contribute to shaping the future of marine transportation. Candela offers a dynamic workplace where you will work with cutting-edge technology and be part of a team that shares your passion for sustainability and innovation.

Responsibilities
In this role, you will:
Work in the electrical workshop with pre-assembly of electrical components designed in-house.
Work on the boats with the installation of electrical components and wiring.
Become a master of the complete electrical system belonging to the most advanced serial-produced leisure boats today, which include in-house designed electronics, high-voltage drive systems, and various flight control sensors.
Drive continuous improvement activities in quality, cycle times, cost reduction, and process improvement.


Qualifications
To succeed in this role, you need:
Experience and knowledge in working with a wide range of electrical systems.
Familiarity with using and understanding electrical schematics.
Experience with or at least a strong interest in EV systems.
Experience working with 400+ volt systems.
Ability to communicate in English.


Experience
Elektrisk teknik

About the company

Candela Technology AB Visa mindre

Grinder

Ansök    Jun 12    Randstad AB    Robotoperatör
Nytt
Job description Are you ready to play a crucial role in the development of the future of marine transport? Our client is a leading innovator in creating a greener future and is at the forefront of developing electric boats and ships. Their technological advancements in advanced sensors, computer systems, and hydrofoils have enabled their vessels to "fly" over the water, revolutionizing the speed and range on our lakes and seas. We are now seeking skilled... Visa mer
Job description
Are you ready to play a crucial role in the development of the future of marine transport?
Our client is a leading innovator in creating a greener future and is at the forefront of developing electric boats and ships. Their technological advancements in advanced sensors, computer systems, and hydrofoils have enabled their vessels to "fly" over the water, revolutionizing the speed and range on our lakes and seas.


We are now seeking skilled construction and industrial workers with specific experience in grinding to strengthen the team.


As a key player in this forward-looking team, you will have a direct impact on the future of marine transport technology. The client offers a stimulating work environment filled with dynamics where you get the opportunity to work with the latest technology and be part of a dedicated team that shares your passion for sustainable development and innovative solutions.

Responsibilities
In this role, you will:
Grinding Processes: Perform precise grinding of carbon fiber surfaces to prepare them for further treatment, such as priming and filling.
Masking: Apply protective masking on various carbon fiber parts to ensure precision during the painting process.
Painting: Apply primer to carbon fiber parts using a roller, requiring accuracy to achieve optimal surface quality.
Equipment Maintenance: Maintain and service technical equipment to ensure its functionality and operational reliability.
Safety Procedures: Strictly follow the company's safety protocols and guidelines to maintain a safe working environment.


Qualifications
Requirements:
Technical Proficiency: You should be able to safely handle handheld grinders to work with advanced materials such as carbon fiber.
Language Skills: You should be able to communicate effectively in English. Knowledge of Swedish is highly advantageous for smooth communication within the team.
Physical Ability: You need to be able to work in environments exposed to dust and chemicals and maintain a high work standard under physically demanding conditions.
Strength and Endurance: You must have the ability to stand and perform physical tasks for extended periods.

Preferred:
Protective Experience: Experience working in environments requiring strict use of personal protective equipment such as masks and protective suits.


About the company

Candela Technology AB Visa mindre

slipare

Ansök    Mar 14    Randstad AB    Robotoperatör
Arbetsbeskrivning Är du redo att spela en avgörande roll i utvecklingen av framtidens marina transporter? Vår kund är en ledande innovatör inom skapandet av en grönare framtid, och står i spetsen för utvecklingen av elektriska båtar och fartyg. Deras teknologiska framsteg inom avancerade sensorer, datorsystem och hydrofoils har möjliggjort att deras farkoster "flyger" över vattnet, vilket revolutionerar hastigheten och räckvidden på våra sjöar och hav. Vi ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Är du redo att spela en avgörande roll i utvecklingen av framtidens marina transporter?
Vår kund är en ledande innovatör inom skapandet av en grönare framtid, och står i spetsen för utvecklingen av elektriska båtar och fartyg. Deras teknologiska framsteg inom avancerade sensorer, datorsystem och hydrofoils har möjliggjort att deras farkoster "flyger" över vattnet, vilket revolutionerar hastigheten och räckvidden på våra sjöar och hav.
Vi söker nu skickliga bygg- och industriarbetare med särskild erfarenhet inom slipning för att förstärka teamet.
Som en nyckelspelare i detta framåtblickande team kommer du att ha en direkt inverkan på framtidens marina transportteknik. Kunden erbjuder en stimulerande arbetsmiljö fylld av dynamik där du får möjlighet att arbeta med den senaste teknologin och vara en del av ett engagerat team som delar din passion för hållbar utveckling och nyskapande lösningar.

Ansvarsområden
I denna roll kommer du att:


Slipningsprocesser: Utföra noggrann slipning av kolfiberytor för att förbereda dem för ytterligare behandling, såsom grundfärgning och fyllning.
Maskering: Applicera skyddande maskering på olika kolfiberdelar för att säkerställa precision under målningsprocessen.
Målning: Påföra grundfärg på kolfiberdelar med hjälp av rulle, vilket kräver noggrannhet för att uppnå optimal ytkvalitet.
Utrustningsunderhåll: Sköta och underhålla teknisk utrustning för att säkerställa dess funktionalitet och driftsäkerhet.
Säkerhetsförfaranden: Strikt följa företagets säkerhetsprotokoll och riktlinjer för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.


Kvalifikationer
Krav:


Teknisk skicklighet: Du ska kunna hantera handhållna slipmaskiner säkert för att bearbeta avancerade material såsom kolfiber.
Språkkompetens: Du bör kunna kommunicera effektivt på engelska. Kunskap i svenska är mycket fördelaktigt för smidig kommunikation inom teamet.
Fysisk förmåga: Du behöver kunna arbeta i miljöer exponerade för damm och kemikalier samt upprätthålla en hög arbetsstandard under fysiskt krävande förhållanden.
Styrka och uthållighet: Du måste ha förmågan att stå och utföra fysiska arbetsuppgifter under längre perioder.Meriterande:


Skyddserfarenhet: Erfarenhet av att arbeta i miljöer där strikt användning av personlig skyddsutrustning såsom masker och skyddsdräkter krävs.


Om företaget

Candela Technology AB Visa mindre

Elektriker

Ansök    Maj 31    Randstad AB    Robotoperatör
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och forma framtidens båtar? Vi söker flera elektriker! Vår kund är ledande inom innovation för en grönare framtid på våra sjöar och hav. Vår kund bryter ny mark inom marina transporter genom att skapa elektriska båtar och fartyg som sätter nya standarder för hastighet och räckvidd. Tack vare banbrytande teknologi som avancerade sensorer, datorsystem och hydrofoils, "flyger" deras farkoster över vattnet. Vi är för närv... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och forma framtidens båtar? Vi söker flera elektriker!


Vår kund är ledande inom innovation för en grönare framtid på våra sjöar och hav. Vår kund bryter ny mark inom marina transporter genom att skapa elektriska båtar och fartyg som sätter nya standarder för hastighet och räckvidd. Tack vare banbrytande teknologi som avancerade sensorer, datorsystem och hydrofoils, "flyger" deras farkoster över vattnet.


Vi är för närvarande på jakt efter elektriker. Vi välkomnar sökande med praktisk erfarenhet oavsett vilken bransch den kommer ifrån.


Som en del av vår kunds team får du möjligheten att vara en del av en spännande och innovativ arbetsmiljö där du bidrar till att forma framtidens marina transporter. Vi och kunden erbjuder en dynamisk arbetsplats där du kommer att arbeta med banbrytande teknologi och vara en del av ett team som delar din passion för hållbarhet och innovation.

Ansvarsområden
I denna roll kommer du att:


Arbeta i den elektriska verkstaden med förmontering av elektriska komponenter som är designade internt.
Arbeta i båtarna med installation av elektriska komponenter och kablar.
Bli en mästare på det kompletta elektriska systemet som tillhör de mest avancerade serieproducerade fritidsbåtarna idag, som innehåller internt designad elektronik, högspänningsdrivsystem och olika flygkontrollsensorer.
Driva kontinuerliga förbättringsaktiviteter inom kvalitet, cykeltider, kostnadsminskning och processförbättring.

Ansök endast om du uppfyller kraven i annonsen.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du:


Ha erfarenhet och kunskap om att arbeta med ett brett utbud av elektriska system.
Vara van att använda och förstå elektriska scheman.
Ha erfarenhet av eller åtminstone ett starkt intresse för EV-system.
Erfarenhet av att arbeta med 400+ voltsystem, detta är ett krav
Kunna kommunicera på Engelska
Ha erfarenhet att jobba utifrån EL - schema


Om företaget

Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Elektriker

Ansök    Apr 25    Randstad AB    Robotoperatör
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och forma framtidens marina transporter? Vår kund är ledande inom innovation för en grönare framtid på våra sjöar och hav. Vår kund bryter ny mark inom marina transporter genom att skapa elektriska båtar och fartyg som sätter nya standarder för hastighet och räckvidd. Tack vare banbrytande teknologi som avancerade sensorer, datorsystem och hydrofoils, "flyger" deras farkoster över vattnet. Vi är för närvarande på jakt... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och forma framtidens marina transporter?


Vår kund är ledande inom innovation för en grönare framtid på våra sjöar och hav. Vår kund bryter ny mark inom marina transporter genom att skapa elektriska båtar och fartyg som sätter nya standarder för hastighet och räckvidd. Tack vare banbrytande teknologi som avancerade sensorer, datorsystem och hydrofoils, "flyger" deras farkoster över vattnet.


Vi är för närvarande på jakt efter elektriker. Vi välkomnar sökande med praktisk erfarenhet oavsett vilken bransch den kommer ifrån.


Som en del av vår kunds team får du möjligheten att vara en del av en spännande och innovativ arbetsmiljö där du bidrar till att forma framtidens marina transporter. Vi och kunden erbjuder en dynamisk arbetsplats där du kommer att arbeta med banbrytande teknologi och vara en del av ett team som delar din passion för hållbarhet och innovation.

Ansvarsområden
I denna roll kommer du att:


Arbeta i den elektriska verkstaden med förmontering av elektriska komponenter som är designade internt.
Arbeta i båtarna med installation av elektriska komponenter och kablar.
Bli en mästare på det kompletta elektriska systemet som tillhör de mest avancerade serieproducerade fritidsbåtarna idag, som innehåller internt designad elektronik, högspänningsdrivsystem och olika flygkontrollsensorer.
Driva kontinuerliga förbättringsaktiviteter inom kvalitet, cykeltider, kostnadsminskning och processförbättring.


Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du:


Ha erfarenhet och kunskap om att arbeta med ett brett utbud av elektriska system.
Vara van att använda och förstå elektriska scheman.
Ha erfarenhet av eller åtminstone ett starkt intresse för EV-system.
Erfarenhet av att arbeta med 400+ voltsystem.
Kunna kommunicera på Engelska
Ha erfarenhet att jobba utifrån EL - schema


Om företaget

Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

Elektriker

Ansök    Mar 14    Randstad AB    Robotoperatör
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och forma framtidens marina transporter? Vår kund Candela är ledande inom innovation för en grönare framtid på våra sjöar och hav. Candela bryter ny mark inom marina transporter genom att skapa elektriska båtar och fartyg som sätter nya standarder för hastighet och räckvidd. Tack vare banbrytande teknologi som avancerade sensorer, datorsystem och hydrofoils, "flyger" deras farkoster över vattnet. Vi är för närvarande ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och forma framtidens marina transporter?


Vår kund Candela är ledande inom innovation för en grönare framtid på våra sjöar och hav. Candela bryter ny mark inom marina transporter genom att skapa elektriska båtar och fartyg som sätter nya standarder för hastighet och räckvidd. Tack vare banbrytande teknologi som avancerade sensorer, datorsystem och hydrofoils, "flyger" deras farkoster över vattnet.


Vi är för närvarande på jakt efter elektriker. Vi välkomnar sökande med praktisk erfarenhet, oavsett vilken bransch den kommer ifrån.


Som en del av Candelas team får du möjligheten att vara en del av en spännande och innovativ arbetsmiljö där du bidrar till att forma framtidens marina transporter. Candela erbjuder en dynamisk arbetsplats där du kommer att arbeta med banbrytande teknologi och vara en del av ett team som delar din passion för hållbarhet och innovation.

Ansvarsområden
I denna roll kommer du att:


Arbeta i den elektriska verkstaden med förmontering av elektriska komponenter som är designade internt.
Arbeta i båtarna med installation av elektriska komponenter och kablar.
Bli en mästare på det kompletta elektriska systemet som tillhör de mest avancerade serieproducerade fritidsbåtarna idag, som innehåller internt designad elektronik, högspänningsdrivsystem och olika flygkontrollsensorer.
Driva kontinuerliga förbättringsaktiviteter inom kvalitet, cykeltider, kostnadsminskning och processförbättring.


Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du:


Ha erfarenhet och kunskap om att arbeta med ett brett utbud av elektriska system.
Vara van att använda och förstå elektriska scheman.
Ha erfarenhet av eller åtminstone ett starkt intresse för EV-system.
Erfarenhet av att arbeta med 400+ voltsystem.
Kunna kommunicera på Engelska


Om företaget

Candela Technology AB Visa mindre